Rottweiler werkgroep Emmen e.o

Foto,s trainende leden .